Fotografia Ślubna

Fotografia Ślubna

Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna
Fotografia Ślubna

Kochamy przyrodę i vintage’owy klimat. Chcemy aby Wasze ślubne fotografie były unikalną i wzruszającą pamiątką z tego wspaniałego i jedynego dnia. Zawsze staramy się oddać atmosferę ślubu: uczucia, wzruszenie i radość. Nasze zdjęcia są naturalne i niewymuszone. Nie reżyserujemy i nie każemy sztucznie pozować młodej parze. Staramy się nie krępować i nie rzucać się zbytnio w oczy. Naturalny, vintage’owy i niedosłowny charakter zdjęć jest pamiątką do której chętnie będziecie wracać!

Zobacz więcej

We love nature and vintage style. We want your wedding photographs are unique and touching reminder of this wonderful and only day. We always try to give the atmosphere of a wedding: feelings emotions and joy. Our pictures are natural and unforced. We try not to embarrass and not to over-throw in the eye. Natural, vintage and not a literal character of pictures will be a great reminder.

See more